Home   Ons team

Ons team

Ik ben Roy Meisters.
Al sinds het jaar 1999 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb ervaring opgedaan in het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs, maar ook middelbaar onderwijs en praktijkonderwijs. Gekeken naar de diversiteit aan scholen mag ik concluderen dat breed inzetbaar zijn altijd een specialiteit van mij is geweest. Vanaf 2013 werk ik als kindercoach bij Dikke duim! Ik vind het heerlijk om me te verdiepen in de verschillende hulpvragen van kinderen en vooral om afwisselend bezig te zijn in de verschillende begeleidingsvormen die ons onderwijs te bieden heeft.

Mijn naam is Laura Thissen-Cleven.
Ik ben getrouwd en woon in Nieuwstadt. Ik ben een gediplomeerd ontwikkelingspedagoog (Fontys, Pedagogiek) en docent beeldende kunst en vormgeving (ABKM). Door mijn werkzaamheden binnen de kinderopvang heb ik veel ervaring en affiniteit met jonge kinderen (van 4 tot en met 12 jaar). Daarnaast heb ik ook ervaring in het werken met en begeleiden van kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Door mijn kunstzinnige invalshoek staat creativiteit hoog in het vaandel en maakt dit deel uit van mijn handelen.

Mijn naam is Hans van Meurs.
Ik ben al ruim 27 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Nu ik in Limburg woon, werk ik niet alleen voor de klas, maar ook voor Dikke Duim. Dat betekent niet alleen werken met groepen en de dynamiek van groepen, maar ook met individuen en hun specifieke kenmerken. Juist die afwisseling vind ik leuk en interessant. Ik heb veel gewerkt met kinderen uit groep 1 t/m 5, maar nog meer met kinderen uit de bovenbouw (dus groep 6 t/m8). Daarnaast heb ik de laatste 2 jaar veel gewerkt met kinderen uit de eerste 2 leerjaren van het voortgezet onderwijs, m.n. op het gebied van huiswerkbegeleiding en coaching.

Mijn naam is Laila Wakrim.
Ik ben getrouwd en moeder van twee geweldige dochters. Sinds 1999 werk ik als groepsleerkracht en ICT-coördinator in het basisonderwijs bij het bestuur Movare. In 2016 heb ik de opleiding Master Special Educational Needs afgerond en sindsdien ben ik ook werkzaam als rekenspecialist voor Dikke Duim. Het adviseren van scholen, coachen van leerkrachten en begeleiden van kinderen, met rekenproblemen of dyscalculie, zijn enkele werkzaamheden die ik verricht. Bij deze werkzaamheden staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en zo ook de onderwijsbehoeften en de gewenste ondersteuning. De ondersteuning is gericht op het geloof in eigen kunnen en het leerplezier. Het leerplezier, maar ook de intrinsieke motivatie vergroten, gebeurt veelal spelenderwijs. Bij dit proces worden zowel de ouders als het kind betrokken. We werken hierbij samen en gaan uit van kansen, mogelijkheden en uitdagingen.