Home   Didactische coaching

Didactische coaching

Net dat steuntje in de rug…
wat extra aandacht…
op een andere manier uitgelegd…
zodat het bij jou past…
en dat je er verder mee kunt!

Hoe werkt het?
Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met (het kind en) de ouders.

Op welk punt is extra aandacht nodig?
Wat is er aan de hand?
Wat zou je willen leren?

Dat doen we mede met behulp van een vragenlijst. Dan gaan we na welke leerstijl bij je past, en hoe we je het beste kunnen begeleiden. Aan de hand van de gegevens die we hebben verzameld stellen we een handelingsplan op.

Op deze manier is ook een goede begeleiding mogelijk voor kinderen met bijvoorbeeld faalangst of concentratieproblemen.

De bijlessen die Dikke Duim! biedt worden altijd gecombineerd met kindercoaching. Als er iets is dat voor het kind het functioneren op school bemoeilijkt, dan zal daar eerst aandacht aan besteed worden. Naar ons idee kun je dat niet los van elkaar zien en kan groei en ontwikkeling pas gerealiseerd worden als je je veilig voelt en je lekker in je vel zit.

Als we samen gaan werken, dan doen we dat zoveel mogelijk spelenderwijs en met gebruik van materialen die de leerstof tot leven brengen.

Het moet leuk zijn, aanspreken én blijven hangen.

Daarnaast zal het oefenen van de leerstof aan bod komen en zal regelmatig getoetst worden of de leerstof is begrepen.

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?
Tussentijds kan er een voortgangsgesprek gepland worden. Ieder kind krijgt een eigen schriftje waarin we beiden vastleggen hoe het is gegaan en wat we voor de volgende keer hebben afgesproken. Er kan een opdracht in staan voor de eerstvolgende les. Aan het eind van het traject vindt een evaluatie plaats. Natuurlijk kan er tussentijds contact met ons opgenomen worden via mail als er vragen of opmerkingen zijn.

Het kan zijn dat er kopieën uit de methode die op de basisschool gebruikt wordt opgevraagd worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de werkwijze op school.